alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

אודות
אלין בית נועם

עמותת אלין בית נועם (לשעבר אלין – מוסד אברהמס) פועלת משנת 1941 למען אנשים עם מוגבלות. העמותה פועלת לבניית תהליכים שיובילו לשינוי פני החברה הישראלית ביחס לאדם עם המוגבלות, לאיכות חייו, למעמדו וליחס החברה כלפיו ברוח חוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלות (התשנ"ח-1988).

עיקר פעילות העמותה מתמקד כיום בקריית אונו, שם מפעילה העמותה מגוון שירותים לאנשים בוגרים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות קשות ומספקת להם מסגרת יומית, שיקומית, תעסוקתית וחברתית תוך מתן הזדמנות לכל אחת ואחד מהם לחיות חיים מלאים ומספקים.

העמותה מספקת גם שירותי נופשון לחניכי מרכז היום וכן מפעילה מערך דיור עבור חניכי בית נועם.

ביחד עם השירותים המוצעים לחניכי מרכז היום, מציעה העמותה גם שירותים עבור הקהל הרחב – ביניהם: פרוייקט נט חבר, מתן הערכות בתחום התקשורת התומכת והחליפית והטכנולוגיה המסייעת, מתן הרצאות ומפגשים בתחום לימודי המוגבלות, טיפולים בבריכה השיקומית של מרכז היום וכן מתן אפשרות לקיום אירועים באולם בית נועם.

במקביל מציעה העמותה שירותי יעוץ לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.
בימים אלו מקימה העמותה את שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות, שכונה פורצת דרך הנבנית באזור השרון שתשמש אנשים עם ובלי מוגבלויות כאחד.

היסטוריה

ראשיתה של העמותה בסניף התל אביבי של האגודה לעזרת ילדים נכים שהוקם בפברואר1941 והפעילה מרפאה למשך 9 שעות שבועיות.
בראשית 1944 הפעילה האגודה שלוש מרפאות, לאחר שנוספה מרפאה בצפון תל אביב ואחת ביפו. בנובמבר 1947, לאור המתיחות בין תל אביב ויפו פונתה המרפאה הראשית של האגודה.

בשנת 1950 הוקצה לאגודה מגרש לצורך הקמת בית חולים. בראשית 1954 חנכה האגודה בדרום תל אביב, בפינת הרחובות יצחק אלחנן והכרמל, את מוסד אברהמס – בית חולים ומרפאה לילדים נכים. מוסד אברהמס כלל כ-30 מקומות אשפוז, חדר ניתוח ומרפאת חוץ ושימש כמרכז שיקום וטיפול בעיקר לילדים שחלו בפוליו. המוסד הופעל בשותפות של עיריית תל אביב ואלי"ן.

עיריית תל אביב מימנה את הפעילות השוטפת ואלי"ן הייתה אחראית על תקציב הפיתוח. לצד המוסד היתה בריכת שחייה בו למדו הילדים שחייה. כיום, פועלים במבנה בית אברהמס, המרכז להתפתחות הילד של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי (בי"ח איכילוב) והמכון האודיאולוגי.

בשנת 1955 החליטה עיריית תל אביב להקים בית ספר לצד מוסד אברהמס, בו ילמדו ילדים עם נכות קשה. בשנת 1958 נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין אלי"ן וארגון אדע העולמי לשותפות בניהול ומימון מוסד אברהמס. גם ארגון רוטרי תמך במוסד. בשנת 1959 נחנך מבנה בית הספר תקומה בצמוד למוסד אברהמס, בו למדו ילדים שחלו בפוליו. בשנות ה-60 למדו בבית הספר מעל 100 ילדים.

כיום בית הספר אינו חלק מהעמותה, אך הוא ממשיך ומשמש כבית ספר לחינוך מיוחד.
בשנת 1986 הוקם מרכז היום בית נועם, מרכז יום הנותן מענה לאנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות. מרכז היום הוקם לאור יוזמה של הורים ובשיתוף עם משרד העבודה והרווחה ועם אילן. מרכז היום נקרא על שם גברת אלגה צגלה, שהייתה יו"ר האגודה.

 

עוד עלינו

חזון אלין בית נועם

בחזוננו, אנו שואפים לחברה ישראלית בה מתקיים שוויון לאנשים עם כל היכולות, חברה אשר תכבד את השונות האנושית ותאפשר לאנשים עם לקויות פיזיות, שכליות, חושיות ונפשיות, מימוש מלא של זכויותיהם כבני ובנות אדם, כולל כל חירויות היסוד, על בסיס שוויון הזדמנויות וללא הפליה מכל סוג שהוא.
אנו שואפים לחברה המחויבת להשתתפות ולהשתלבות מלאה ומועילה של אנשים עם מוגבלות, מתוך תחושת ערך ועוצמה אישית, חברה המחויבת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות את חייהם ברמת חיים נאותה, תוך עצמאות מרבית, פרטיות, כבוד ומיצוי מלוא היכולות.

מטרות העמותה
יעדי העמותה

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.