alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

מרכז הערכה ארצי

לתקשורת תומכת וחליפית ולטכנולוגיה מסייעת

מרכז ייחודי להערכה, מעקב והדרכה בתחומים של תקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) וטכנולוגיה מסייעת.
המרכז מספק הערכות ופתרונות לילדים ולמבוגרים מכל רחבי הארץ הנתקלים בקשיי תקשורת.
כמו כן, המרכז מעביר הדרכות והכשרות לאנשי מקצוע ולבני משפחה.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.