alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

גלרייה לאומנות חברתית

במסגרת הגלריה יוצגו עבודות של אמנים מוכרים, עם וללא מוגבלות, שיש בהן נגיעה למוגבלות כסוגיה חברתית, תרבותית או פוליטית ולקבלת השונה והאחר.
התערוכות יישאו מסר ביקורתי על מקומם של אנשים עם מוגבלות בחברה ועל יחס החברה אליהם.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.