alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

ועד מנהל

ד"ר עמיחי ברזנר:

מנהל מחלקת שיקום ילדים בבית החולים שיבא בתל השומר (בפנסיה)

רנדי פלד:

פעילה חברתית

טובה שאול:

פעילה חברתית

בוני רנן:

פעילה חברתית

אדם פולצ'ק:

ראש החטיבה הדיגיטלית ומשנה
למנכ"ל הראל מנכ"ל משרד הפרסום ליאו ברנט (לשעבר)

רותי ירון פינגולד:

פעילה חברתית, אמא של הילה

וועדת ביקורת:

עו"ד דוד יגול
עמוס לוין בנקאי (בפנסיה)
יגאל סעדיה בנקאי (בפנסיה) ומגשר

מבקר פנים:

רו"ח מוטי לבוביץ

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.