alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

פרסים

הצוות המסור והמיומן פועל בנחישות ועיקשות למען חניכי אלין בית נועם, תוך שאיפה למצוינות ללא פשרות, מתוך התמקדות באדם וביכולותיו.

הצוות עושה כל שביכולתו על מנת לאפשר לחניכים להגשים את עצמם כאנשים בוגרים, תוך מתן הזדמנויות ביטוי לרגשותיהם, צורכיהם וכישוריהם, מתוך ערנות לזכותם להביע, לתקשר ולהרגיש משמעות בחייהם.

אלין בית נועם וצוות עובדיו זכו בפרסים על פועלם:

פרס קרן שלם

לשנים 1997, 2010 הוענק לצוות אלין בית נועם, לאות הצטיינות בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

אות החסד ע"ש וויליאם טראמפ

לשנת 1998 הוענק לאיקי בר חיים, מנכ"ל אלין בית נועם, על מסירות יוצאת דופן לאנשים עם נכויות התפתחותיות במדינת ישראל.

פרס "נקודת אור"

לשנת 2017 של מינהל מוגבלויות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הוענק לצוות אלין בית נועם על פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות מורכבות.

פרס ע"ש פרופ' נעמי אמיר

נוירולוגית ילדים, שערי צדק, לשנת 1999הוענק לפנינה ביאליק, המנהלת המקצועית של אלין בית נועם על תרומתה לנכים התפתחותיים באלין בית נועם ובכלל.

אות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

לשנת 2017 לקידום שוויון חברתי הוענק לפרויקט נט. חבר - אלין בית נועם על פעילות חדשנית לקידום שינוי חברתי בקהילה תוך שיתוף אנשים עם מוגבלות בעשייה זו.

אות מהקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות של אוניברסיטת בר אילן

ניתנה לעמותת "אלין בית נועם" במסגרת כנס סוף שנת 2014 של הקליניקות המשפטיות לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.