alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

מרכז יום משולב

במתנ"ס אזורי

מרכז היום בשכונה האפשרויות הבלתי מוגבלות מיועד לקלוט עשרות רבות של בוגרים עם מוגבלויות מורכבות, פיזיות ושכליות.
מרכז היום ייבנה ויופעל על פי כל עקרונותיה של העמותה.

המרכז יכלול בין השאר: כיתות, אזורי תעסוקה, מרכז אמנות, מרכז פרא-רפואי, מרכז מחשבים ועוד.
משעות אחר הצהריים ישמשו מבני המרכז לפעילויות משולבות של פנאי, תרבות וספורט (מתנ"ס) וישרתו את כלל תושבי השרון יחד עם דיירי וחניכי המקום.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.