alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

אומנות

האומנות הינה כלי טיפולי משמעותי. העיסוק באומנות על גווניה השונים מקדם התמודדות עם קונפליקטים רגשיים ועונה על הצורך בחיזוק ערך ודימוי עצמי.
משולבים בתחום חומרים כמו חימר, ציור, צביעה על בדי משי ופיסול.

מחסומים נפרצים באמצעות החומר והצבע. תכנים פנימיים באים לידי ביטוי בתהליך מרתק של יצירה. 

התוצר המוגמר, העבודות של החניכים, מוצגות בגאווה ונמכרות לקהל הרחב באמצעות החנות הווירטואלית ובירידים שונים.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.