alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

כתבו עלינו

Media category radio filter

בית כנסת, בריכה ומלון: ברוכים הבאים לשכונה הנגישה בישראל

שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות

שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות

דרך אחת לכולם: הכירו את הפרויקט המהפכני שאין בו מגבלות

מארזי מתנה מיוחדים לראש השנה

עד 120 (שקל): מתנות לחג עם ערך מוסף

יוצרים בנועם - החנות החברתית שלנו

בידיים מלאות: מתארחים בחג? הנה רעיונות למתנות לבעלי הבית

יוצרים בנועם - החנות החברתית שלנו

מתארחים בחג? הנה כמה מתנות ראש השנה לקנות למארחים

"אלין בית-נועם" מציעה מארזי מתנה עם ערך מוסף

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.