alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

מערך דיור בקהילה

גילם המתבגר של חניכי בית נועם, נכותם הקשה ובמקביל גילם המבוגר של הוריהם, חייב חלק מהמשפחות למצוא פתרון דיור לילדם הנכה.
המשפחות חיפשו פתרון מקובל ואיכותי שיאפשר לילדם להמשיך ולבקר בבית נועם במסגרת מרכז היום.
הפתרון שנמצא ע”י בית נועם הוא דיור בקהילה, כפי שמקובל ברוב הארצות המערביות המתקדמות.

בשנת 1997 נפתחה הדירה הראשונה בשיתוף עם הורי החניכים.
כיום, מערך הדיור כולל 5 דירות. הדירות שופצו והותאמו לצרכים המיוחדים של החניכים ובכל דירה גרים 5 חניכים.
הדירות מופעלות על ידי עמותת אלין בית נועם בפיקוח של משרד הרווחה.

צוות הדירות הוא לרוב בוגרי שירות לאומי ושנת שירות אשר סיימו את השירות הלאומי או הצבאי והחלו לעבוד בבית נועם או סטודנטים הלומדים באחד מהמוסדות האקדמיים שבאזור קריית אונו ומשלבים עבודת משמרות במהלך הלימודים.

את העבודה במערך הדיור תיארה אחת מאנשי הצוות כך:
“העבודה במערך הדיור של בית נועם
מאפשרת לך להיות אתה,
בגרסה הטובה ביותר של עצמך.
העבודה מהנה
ומעבר לתחושת הסיפוק הגדולה –
יש אהבה וחיבור אמיתי בין חניכי הדירה לאנשי הצוות”.

אוכלוסיית החניכים במערך הדיור מייצגת את אוכלוסיית בית נועם ואת תפיסת עולמו, לפיה כל בני האדם נולדו בצלם אלוקים או כפי שנאמר במגילת זכויות האדם: “כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם”. בהתאם לכך גרים באותו בית חניכים עם מוגבלות שכלית קשה יחד עם חניכים עם לקות שכלית קלה, וחניכים עם יכולת דיבור והיגוי יחד עם חניכים הזקוקים לתקשורת חלופית. לחלק מהחניכים יש מורכבות רפואית הדורשת התערבות טיפולית.

חניכי כל דירה מלווים על-ידי 3 אנשי צוות במשמרת המסייעים להם בכל הדרוש: מאכילה והלבשה ועד התייחסות לחיי החברה, תוך שמירה על אווירה ביתית, כשלכל חניך יש את הפינה שלו ואת האפשרות לשמור על היותו אינדיבידואל בעל תחביבים והעדפות שונות. החיים בדירת החניכים כוללים הווי משותף כיציאה לבילויים וטיולים בחופשים.

המגורים במערך הדיור מאפשרים לחניכים להיות בוגרים המנהלים חיים עצמאיים.
בתחילה, מערך הדיור היה כמענה לצורך של המשפחות, ועם השנים, ביחד עם החוויה הטובה של החניכים שגרו בדירות, מערך הדיור הפך להיות הגשמת חלום עבור חניכים אשר ביקשו לעזוב את בית ההורים לטובת מגורים עם חבריהם למרכז היום.

במדינת ישראל, פתיחת דירות בקהילה עבור אוכלוסייה זו מהווה פריצת דרך.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.