alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

בית כנסת נגיש ובית מדרש

בית כנסת נגיש ברמת הנגישות הגבוהה ביותר יאפשר עליה לתורה ללא תלות בגיל או בחומרת הלקות,
כולל אנשים המשתמשים בכיסא גלגלים ומשתמשי תקשורת תומכת וחליפית.

בית הכנסת יהיה מרכז ארצי בו נערים ובוגרים יוכלו לעלות לתורה כחלק מבר מצווה או שבת חתן.
בנוסף, ישמש המבנה כבית מדרש המיועד לכל מי שרוצה ללמוד על מוגבלות ושילוב לאור המסורת היהודית.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.