alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

פארק עמליה

פארק הרפתקאות אתגרי

הפארק הייחודי ייבנה על פי גישת העיצוב האוניברסלי, ויכלול מגוון רחב של מתקני פעילות אתגרית, משחק ופנאי,
המיועדים לילדים ובוגרים עם מוגבלות וללא מוגבלות כאחד. הפארק יהיה פתוח לאנשים עם כל מגוון הלקויות, כולל אנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים,
ויכלול בין השאר מסלולי אתגר גבוהים ונמוכים, קירות טיפוס ואומגות. המתקנים יהיו מותאמים ונגישים לכל סוגי הלקויות.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.