alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

פינת חי

בפינת החי בבית נועם נמצאות חיות מגוונות. מול החיות אין החניכים נמדדים כיכולים או כמוגבלים, שכן החיות מקבלות את החניכים ללא סייג.

פינת החי מציעה מרחב טיפולי המפעיל את כל החושים – החניכים המגיעים לפינת החי נחשפים לקולות בעלי החיים, למראות שלהם, לריח ולמגע.

בפינת החי מגוייסים החניכים לטפל בחיות וחווים טיפול ואחריות על "חי" אחר, שלעיתים אין הם מסוגלים לחוות אחריות וטיפול מסוג זה על חייהם עצמם.
ישנן דוגמאות רבות לתרומת פינת החי עבור החניכים.

עבור הרבה מהחניכים, דווקא הארנבת מצליחה לעזור להם לווסת את כוחם (החזק מאוד לעיתים), לפתוח יד במאמץ גדול "וללטף" מבלי להכאיב. בפינת החי חווים הם את מה שהיה קשה יותר מול בני אדם – להושיט יד לאט ולגעת בזהירות.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.