alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

המרכז
למקצועות הבריאות

המרכז למקצועות הבריאות יכלול חדרי טיפולים אישיים וקבוצתיים המיועדים ל: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת (במיוחד לשימוש בתקשורת תומכת וחליפית).
השירותים יוצעו לדיירי השכונה, חניכי מרכז היום ולבוגרים וילדים מאזור השרון שיוכלו להשתמש בשירותים המוצעים באופן פרטי או דרך קופות החולים.
למטופלים יוצעו גם שירותים נוספים במרכז הספורט הסמוך, דוגמת הידרותרפיה ורפואה משלימה ואלטרנטיבית.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.