alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

קבוצות טיפוליות

הקבוצות הטיפוליות והייחודיות מתקיימות בבית נועם מזה שנים רבות.
במסגרת הקבוצות הטיפוליות, ניתנת לחניכים הזדמנות שווה לבטא את עצמם, להתייחס לצורכיהם העמוקים, לשאול שאלות על זהותם,
לשתף ברחשי הלב ולגעת בנושאים הקשורים לקשרים חברתיים ולכל נושא שמעסיק ומטריד אותם.

בקבוצה משתפים החניכים במה שהם מרגישים ביומיום, מעבדים את החוויות ואת הקשיים איתם הם מתמודדים, משתפים בהתלבטויות,
לומדים איך להתמודד, לחזק דימוי עצמי ולהקשיב לחבריהם.

כל הקבוצות משלבות אנשי צוות שהם מלווי תקשורת – צוות מיומן אשר משמש כמגביר קול לאותם חניכים, והם רבים,
אשר אינם מסוגלים לדבר מילולית והמשתמשים בתקשורת תומכת וחלופית.

אותם מלווי תקשורת אינם מביאים דבר מעצמם, אלא מגבירים את דברי החניכים, המדברים באמצעות עזרי תקשורת תומכת – עזרים טכנולוגיים ולוחות סמלים.

מי אני בכלל?

נגן וידאו

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.