alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

הבית
בקרית אונו

העמותה מפעילה בקריית אונו מגוון שירותים לאנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות ובמקביל היא מציעה שירותי יעוץ לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.

ממרכיבי הבית

שירותים הניתנים לחניכים

עיקר הפעילות של אלין בית נועם מתמקדת במרכז היום בקריית אונו. מרכז היום הוקם בשנת 1986 מתוך יוזמה של הורים לבוגרים אשר סיימו בגיל 21 את מערכת החינוך המיוחד מבלי שתינתן להם מסגרת המשך הולמת.

המרכז נותן מענה ליותר מ 70 חניכים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות קשות ומורכבות.

שירותים הניתנים לקהל הרחב

מרכז היום של אלין בית נועם בקריית אונו מהווה מודל לדוגמה בתחומו ומוקד לעלייה לרגל לאנשי מקצוע רבים מהארץ ומהעולם.
הצוות המקצועי והמחויב הוא שהפך את המקום לדגם לחיקוי וללמידה.

במסגרת מרכז היום מוצעים שירותים וטיפולים שונים לקהל הרחב.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.