alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

נט-חבר

עמותת אלין בית נועם מפעילה פרויקט ארצי להנגשת מחשבים לאנשים עם מוגבלות שכלית כדי לאפשר להם ליהנות מדרך חשובה כל כך להשתתפות בחיים החברתיים היום. מרבית האנשים עם מוגבלות שכלית אינם יכולים להשתמש באינטרנט, מכיוון שהוא דורש יכולת קריאה, התמצאות בממשקים מורכבים ועמוסים, הבנת שפה מורכבת וכו'. לכן, בעוד שמרבית האוכלוסייה משתמשת באינטרנט לצרכי פנאי, השגת מידע ושמירה על קשרים חברתיים, הדבר נמנע ממרבית האנשים עם מוגבלות שכלית. 

זוהי בעיה משמעותית ביום יום ועוד יותר מכך בתקופת הקורונה, כאשר אנשים רבים עם מוגבלות שכלית מנותקים ממעגלי החיים היום יומיים שלהם, ואינם מסוגלים ליהנות מהפתרונות הממוחשבים המוצעים לכלל האוכלוסייה.

לכן, החלטנו בעמותת אלין בית נועם להנגיש פתרונות מחשוב לאנשים עם מוגבלות שכלית. הפרויקט נקרא נט.חבר, והוא כולל את הרשת החברתית היחידה בישראל המונגשת לאנשים עם מוגבלות שכלית, אתר חדשות ומידע מונגש קוגניטיבית, וקבוצות זום חברתיות במגוון נושאים.

הפרויקט מציע למשתמשים מידע נגיש בפישוט קוגניטיבי, מרחב להבעה עצמית, מרחב ליצירת קהילה ולהרחבת מעגלים חברתיים ופעילות פנאי מותאמת.
משתמשים המעוניינים בכך, יכולים להתקדם למגוון תפקידים בתוך הרשת: כתבים, מדריכים למשתמשים חדשים באתר, מדריכי קבוצות זום וועדה מייעצת לפיתוח האתר.

כך פועל האתר לא רק למען אנשים עם מוגבלות, אלא ממש איתם, כשהמשתמשים לוקחים חלק בכול תחומי הפעילות, בהתאם לתפיסה של: שום דבר עלינו בלעדינו.
נט.חבר הוא פרויקט של "משרד הרווחה" ומטה "ישראל דיגיטלית" שהכירו בחשיבות מיזם זה ולקחו עליו את חסותם. הפרויקט פועל בתמיכתם של קרנות ותרומות של ארגונים שונים.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.