alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות
יום אחים תשפ"ד – 2024

משתפים במילים ובתמונות מבוקר האחים שהתקיים השבוע בבית נועם.
שמחנו לפגוש את כל מי שהצליח להגיע ולהשתתף ביום המיוחד הזה.
כל אחד מהמשתתפים תרם לתחושת העוצמה, הייחודיות ומגוון הרגשות.
חווינו מפגש של שותפות, של קירבה ושל קשר מסוג אחר.
מפגש שהציף מחשבות ליוזמות טובות ושל רצון בלקיחת חלק מתוך אחריות אמיתית.


תודה עליכם, אחים יקרים,
ואל תוותרו על הקשר
למען חניכנו, אחיכם,
למען בית נועם.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.