alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות
חרבות ברזל – מוסיפים צבע

בתקופה לא פשוטה זו של מלחמת “חרבות ברזל”, תקופה מורכבת בארץ בכלל ובבית נועם בפרט, בחרנו להוסיף גוון קולינרי ולצבוע את אחד הימים בצבעים נוספים, טעימים ומנחמים.
התחברנו לטרנד הטיק-טוק וכל קבוצה הכינה פינוקים בצבע אחר. היה מושקע וחווייתי.

עוד יבואו ימים טובים עלינו.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.