alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

לא תאמינו מה 5 ₪
לחודש יכולים לעשות!

אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של עמותת אלין בית נועם לרשימת העמותות אליהן ניתן לתרום באמצעות "עיגול לטובה".
"עיגול לטובה" מאפשרת לכם לעגל את סכום הקנייה לשקל הקרוב ולתרום במלואן את האגורות שיעוגלו, והכול עם ממוצע תרומה חודשי של 5 ₪ בחודש בלבד!

מדהים איזה שינוי גדול יכול להביא הכסף הקטן שלכם.

כל שעליך לעשות הוא להיכנס לקישור הבא ולהתחיל לעגל לטובה:

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.