alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות
יוצרים בנועם – חנות המוצרים

יוצרים בנועם – החנות החברתית שלנו.
חנות מתנות ומוצרים עם ערך מוסף.
ההכנסות מסייעות להפעלת המרכז בקריית אונו ומעלה את המודעות לפועלם של חניכי המקום.

בואו לקנות מאיתנו:

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.