alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות
חבר הנאמנים של אלין בית נועם
רונן טוב, יושב ראש חוג הידידים שלנו, מקים בהתרגשות רבה את חבר הנאמנים הראשון של אלין בית נועם. חבר הנאמנים יכלול אנשי עסקים מצליחים, בעלי קשרים וכישורים ובעיקר אנשים עם לב ענק ונכונות מתמדת לסייע בהובלת העמותה.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.