alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

שירותים הניתנים לחניכים

העמותה מפעילה בקריית אונו מגוון שירותים לאנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות ובמקביל היא מציעה שירותי יעוץ לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.

בית נועם מרכז יום

מרכז היום בקריית אונו הוקם בשנת 1986 ביוזמת הורים ובשיתוף פעולה עם אגודת אלין-מוסד אברהמס, אגודת איל”ן (מרכז) ומשרד העבודה והרווחה.

נופשון

על מנת להקל על ההורים המטפלים ולאפשר להם ולחניכים הפוגה משגרת היומיום, מתקיימים בבית נועם שירותי נופשון עבור חניכי מרכז היום.

מערך דיור בקהילה

גילם המתבגר של חניכי בית נועם, נכותם הקשה ובמקביל גילם המבוגר של הוריהם, חייב חלק מהמשפחות למצוא פתרון דיור לילדם הנכה.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.